Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Friday, November 30, 2012

Thursday, November 29, 2012

Sunday, November 11, 2012

11.11. Snežana i Zora, Dunja

Svođenje

Nemoguće!

Visoki čovek

Dosada

Točenje piva

Na barskim stolicama

Čudno svetlo

Thursday, November 8, 2012

8. 11. Čekaonica, Luka

Džidžula u krizi
Bar više ne klizi
Prip'tih

Stari najt


Mlađi najt


Bolje romb

Nego tromb

Duhovi

Sluhovi

8.11. Čekaonica, Dunja

Osvetljeni ćošak
Kontrabas
Lice
Ispred lampe

Marina i Paul

Za stolom

Wednesday, November 7, 2012

Tuesday, November 6, 2012

Saturday, November 3, 2012