Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Wednesday, December 12, 2012

Friday, November 30, 2012

Thursday, November 29, 2012

Sunday, November 11, 2012

11.11. Snežana i Zora, Dunja

Svođenje

Nemoguće!

Visoki čovek

Dosada

Točenje piva

Na barskim stolicama

Čudno svetlo

Thursday, November 8, 2012

8. 11. Čekaonica, Luka

Džidžula u krizi
Bar više ne klizi
Prip'tih

Stari najt


Mlađi najt


Bolje romb

Nego tromb

Duhovi

Sluhovi