Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Monday, January 30, 2012

30. 1. GSP / Grand Pleasure, Luka

А
Б
В
Г
Д
Ђ
Е
Ж


З

И

Ј

К

30. 1. GSP / Grand Pleasure, Dunja

Do prozora - portret iz trole
Leđa u leđa

Susret na stanici

Tipična scena u GP-u

Portret iz trole 2

Portret iz trole 3

Preko puta mene

Portret iz trole 4

Čekanje na stanici

Thursday, January 26, 2012

26.1. GSP/Grand Pleasure, Dunja

Kroki modela u odlasku
Konobar
Deda u troli
Violinista

Žice za trolu
Čovek s beretkom

Žena sa šalom
Toplo obučena

Monday, January 23, 2012

23. 1. Beograd, Luka

Kališ sa keja
Veče


Bezdan haosa
Prva (namerna) vožnja dvadesetčetvorkom

Super

KonfuzijaMORAŠ da mi veruješ!

Saturday, January 21, 2012

Thursday, January 5, 2012

5.1. Grand Pleasure, Dunja

Razgovor na stanici
Kosa
Čitanje novina

Drugarice

Nad knjigom

Na ružičastom

Nad knjigom 2

Zagledan