Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Thursday, December 25, 2014

25. 12. „Crvi” u Zvezdi, Luka

*
* *
← * * * ;  ↑ * *   *   * *
* * *   * * *
* *   * * *   * *


* * *   * ?

Saturday, December 20, 2014

20.12. Čekaonica, Dunja

Scena odozgo 
Kretanje bubnjara 1
Kretanje bubnjara 2
Kretanje bubnjara 3

Kretanje bubnjara 4

Kretanje bubnjara 5
Kretanje bubnjara 6
Kretanje bubnjara 7
Kretanje bubnjara 8

Sunday, November 9, 2014

9.11. Coffee Dream, Dunja

Ćetvoro; pauza u priči
Bela površina


Nadnesen nad stolom

Grupe i stolovi

Friday, October 17, 2014

17. 10, Džez maraton u Mikser hausu, Dunja


U relaciji sa izvođačima 
Odvojeni bojenom površinom
Plavi akcenti

Stolovi i šank
Nepomično grupisani