Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Wednesday, June 19, 2013

19. 6. Cekaonica, Luka

 Maćka
Maćki


maćku
Maćkinu
Maćkari,

maćkasto
MAĆKINO
maćkicinu
mačkicinu
Maćkicu
maćickari,
мачкицу.

Tuesday, June 18, 2013

18. 6. Beograd, Dunja

Nagnut preko stola
Jedna govori

Objašnjava rukama

Potiljak

Pogledaj!

Čitanje menija