Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Saturday, April 27, 2013

27. 4. "Snežana", Luka

Nema naslova večeras,
zamislite da nisam bio umorani da me nije mrzelo
pa da sam sklepao šest 


šatrogistro duhovitih rima-plima.

Hvala.