Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Saturday, May 10, 2014

10.5. Kafić Snežana, Dunja

Analiza odnosa 1 
Linije u prostoru

Analiza odnosa 2

Linije razgovora

Plavi tok

Ka dijagramu