Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Thursday, December 25, 2014

25. 12. „Crvi” u Zvezdi, Luka

*
* *
← * * * ;  ↑ * *   *   * *
* * *   * * *
* *   * * *   * *


* * *   * ?

Saturday, December 20, 2014

20.12. Čekaonica, Dunja

Scena odozgo 
Kretanje bubnjara 1
Kretanje bubnjara 2
Kretanje bubnjara 3

Kretanje bubnjara 4

Kretanje bubnjara 5
Kretanje bubnjara 6
Kretanje bubnjara 7
Kretanje bubnjara 8