Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Sunday, November 9, 2014

9.11. Coffee Dream, Dunja

Ćetvoro; pauza u priči
Bela površina


Nadnesen nad stolom

Grupe i stolovi