Dunja Trutin, Jelena Milunović i Luka Tilinger zajedno crtaju kao grupa „Dobra dela” od 2009. godine

Tuesday, September 18, 2012

18. 9. Čekaonica, Luka

„Džidžula II…
…gosn…
…Tatula……Motika…
…Gospodar…


…haosa…

…Oslobađač…


…oblikovnih…

…stega…

…i…


…unutrašnjeg…

…nemira.”

Monday, September 17, 2012

17. 9. Coffee Dream, GSP, Dunja

U prvom planu - priča
Zamišljena dvojica
Pred silazak iz busa

Dva čoveka

Još lica iz trole

17. 9. Coffee Dream & GSP, Luka

Priča veli, ima svuda:
 Kriškoljuda.


Kriščoveci, draga braćo,

Vama sam se uvek vrać'o.
Šta to veliš??

Šta to pričaš!!?


Krišak ljude ti veličaš!

Veličam ih, srca puna,


što Veliko zbog Njih Posta!
… i ta priča kusa osta. ¹¹ Stvarno ne znam šta je dosta.